CrossFitissa tehdään paljon toiminnallista harjoittelua – mutta mitä on toiminnallinen harjoittelu

Toiminnallisen liikunnan periaate on alunperin peräisin tavoitteellisesta kuntoutuksesta, jota tehdään mm. fysioterapiassa. Fysioterapiassa käytetyssä toiminnallisessa harjoittelussa hyödynnetän arjesta tuttuja ja ihmiselle luonnollisia liikkeitä ja niiden hallintaa. Tarkoituksena tälläisessä kuntoutuksessa on palauttaa heikentynyt ja epätasapainoinen toiminta vahvaksi, toimintakykyiseksi ja tasapainoiseksi. Fysioterapia-arjessa toiminnallinen harjoittelu voi käytännössä olla sitä, että kuntoutuja kuntoutetaan vuoteesta käveleväksi ja vaikkapa rappusissa itsenäisesti liikkuvaksi omatoimiseksi ihmiseksi. Toisaalta se voi myös tarkoittaa sitä, että arjessa pystytään toimimaan mahdollisimman helposti mahdollisimman pitkään, ja paremmin, kuin ennen harjoittelun aloittamista.

Toiminnallisessa harjoittelussa arjesta tuttu rappusten nousu skaalautuu vaikeammaksi korkeammalle laatikolle noustessa ja lisäpainon kanssa

Toiminnallisessa harjoittelussa lähtötasoksi määritellään se, mitä kehomme ylitpäätään pystyy tekemään. Harjoittelu perustuu siihen, mikä olisi hyvinvointimme ja toiminnalisuutemme kannalta tärkeää. Toiminnallisessa harjoittelussa huomioidaan kestävyyden, lihaskunnon, asentotunnon sekä liikkuvuuden osa-alueet. Harjoittelussa edetään progressiivisesti ja haasteita lisätään sitä mukaa kun siihen ylipäätään pystytään. 

Toiminnallisessa harjoittelussa hyödynnetään ihmisen luonnollisia liikemalleja. Tärkeässä roolissa ovat suljetun kineettisen ketjun harjoitteet. Suljetussa kineettisessä ketjussa yhdessä nivelessä tapahtuvan liikkeen vaikutus ulottuu läpi koko kehon. Vastaavasti avoimessa kineettisessä ketjussa kuormitettuna nivelten liike tapahtuu  erillään muista nivelistä. Ihmiskehon toiminnallisuuden kehittämisen kannalta avoimen kineettisen ketjun liikkeitä käytetään harjoittelun apuliikkeinä ja pääasiassa kuntoutuksen alkuvaiheessa. Harjoittelun edetessä avoimen kinesteettisen ketjun liikkeiden tekeminen ei edesauta kehittymistä enää merkittävästi.

Juoksussa tukijalan liike on suljetussa kinesteettisessä ketjussa, kun taas heilahtava jalka on avoimessa ketjussa.

CrossFit-tunneilla keskitytään paljon suljetun kinesteettisen ketjun liikkeisiin. Hyvä esimerkki on jalkakyykky tai maastaveto. Yläraajoille tehtävä suljetun kinesteettisen ketjun liike on esimerkiksi leuanveto. Saman tapainen avoimen kinesteettisen ketjun liike on esimerkiksi hauiskääntö käsipainolla. Toiminnalisuuden kannalta erittäin tärkeitä ovat alaraajojen suljetun kinesteettisen ketjun harjoitteet, sillä ne tukevat terveyttä ja itsenäistä arkea eniten.

Valakyykky on suljetun kinesteettisen ketjun liike, jossa lähes kaikki eri nivelet (lihakset) ovet kuormitettuna liikkeen eri vaiheissa.

Hyvin ohjattuna toiminnallinen harjoittelu sopii monipuolisuutensa ansiosta kaikille!

Miksi et kokeilisi? Varaa paikka kokeilutunnille täällä!

CrossFit on hauskaa. Sitä voi soveltaa myös eri ikäisille- kaiken laisten ihmisten toiminnallisuutta tukien. CrossFit sopii myös ikäihmisille.